GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ GDPR

Společnost PILANA Retek a.s., IČO 08602638, se sídlem Nádražní 1382, 768 24 Hulín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 8249 zpracovává osobní údaje subjektu údajů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob právnických osob, na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen "Nařízení"), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Informační povinnost k obchodním partnerů

Informační povinnost k uchazečům o zaměstnání